Ela principal del Comerç Just, Iconografia / iconografía

Shikamoo va presentar la seva pròpia iconografia representant els 10 principis del Comer Just: 

-Oportunitats per a productors i productores desafavorits/des

-Responsabilitat i transparència

-Pràctiques comercials justes

-Pagament just

-NO al treball infantil forçat

-NO a la discriminació, llibertat de gènere, llibertat d’associació 

-Bones condicions de treball

-Desenvolupament de capacitats

-Promoció del Comerç Just

-Respecte pel medi ambient

//

Shikamoo presentó su propia iconografía representando los 10 principios del Comercio Justo:

-Oportunidades para productores y productoras desfavorecidos/as

-Responsabilidad y transparencia

-Prácticas comerciales justas

-Pago justo

-NO al trabajo infantil forzado

-NO a la discriminación, libertad de género, libertad de asociación

-Buenas condiciones de trabajo

-Desarrollo de capacidades

-Promoción del Comercio Justo

-Respeto por el medio ambiente

Data / Fecha

10 de març de 2021 / 10 de Marzo de 2021

Client / Cliente

Shikamoo, la botiga per un món millor.

Conselleria d’afers Socials i Esports / Direcció General de Cooperació.

Categoria / Categoría

Iconografia / Iconografía