Joc de la Oca de Comerç Just, il·lustració / ilustración

Joc basat en el popular joc de la Oca. Consisteix en avançar cap a un món millor, sostenible i amb igualtat d’oportunitats per totes les persones.

Les caselles que permeten avançar en aquesta direcció ensenyen els principis del Comerç just i el consum responsable. En contraposició, les caselles que fan retrocedir, presenten els problemes que causen les grans indústries que especulen i exploten als més vulnerables a països subdesenvolupats i perjudiquen el medi ambient. Com a conseqüència, es produeix un augment de la pobresa, la desigualtat i la insostenibilitat al món.

Les il·lustracions estan basades en fotografies de persones i situacions reals, darrere cada una hi ha una història que contar.

//

Juego basado en el popular juego de la Oca. Consiste al avanzar hacia un mundo mejor, sostenible y con igualdad de oportunidades por todas las personas.

Las casillas que permiten avanzar en esta dirección enseñan los principios del Comercio justo y el consumo responsable. En contraposición, las casillas que hacen retroceder, presentan los problemas que causan las grandes industrias que especulan y explotan a los más vulnerables en países subdesarrollados y perjudican el medio ambiente. Como consecuencia, se produce un aumento de la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad al mundo.

Las ilustraciones están basadas en fotografías de personas y situaciones reales, detrás cada una hay una historia que contar.

Data / Fecha

19 d’abril de 2019 / 19 de Abril de 2019

Client / Cliente

Shikamoo, la botiga per un món millor

Categoria / Categoría

Il·lustració / Ilustración