Il·lustracions per a la presentació del Parc Natural des Trenc-Salobrar de Campos.

Na Posi i en Tiru són dos personatges que viuen al Parc Natural d’es Trenc-Salobrar de Campos, mitjançant una presentació d’estil Power Point, presentaran el Parc i parlaran del seu hàbitat tant marí com terrestre.

//

Posi y Tiru son dos personajes que viven en el Parque Natural de ” Es Trenc-Salobrar de Campos”, mediante una presentación de estilo Power Point, presentarán el Parque y hablarán de su hábitat tanto marino como terrestre.

Data / Fecha

10 de maig de 2021 / 10 de Mayo de 2021

Client / Cliente

Conselleria de Medi Ambient I Territori del Govern de Les Illes Balears

/ Conselleria de Medio Ambiente y territorio del Gobierno de las Islas Baleares

Categoria / Categoría

Creació de personatges, il·lustració infantil / Creación de personajes, ilustración infantil.