“El poder del teu consum”

L’associació s’Altra senalla llança la campanya “El poder del teu Consum” amb la qual es pretén conscienciar als més petits sobre la importància del Comerç Just i el consum responsable.

El missatge és clar, la nostra petita aportació té un gran poder i si juntam les nostres forces  podem fer que aquest sigui un món millor.

//

La asociación s’Altra senalla lanza la campaña “El poder del teu Consum” con la que se pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia del Comercio Justo y el consumo responsable.

El mensaje es claro, nuestra pequeña aportación tiene un gran poder y si unimos nuestras fuerzas podemos hacer que este sea un mundo mejor.

Data / Fecha

15 de novembre de 2019 / 15 de Noviembre de 2019

Client / Cliente

Asociación S’Altra senalla

Categoria / Categoría

Il·lustració, carteleria / Ilustración, cartelería